regał do magazynu

Jaki regał do magazynu wybrać?

Jaki regał do magazynu wybrać?

Mnogość na rynku dostępnych urządzeń przeznaczonych do składowania towarów sprawia właśnie, że wybór regału magazynowego odpowiedniego, być może naprawdę zadaniem bardzo trudnym. Powinniśmy zastanowić się jak wybrać odpowiedni regał do magazynu. Magazynowe regały są urządzeniami do składowania zapasów, które umożliwiają układanie wielopoziomowe ładunkowych jednostek. Regały są przeznaczone do składowania bezpośrednio materiałów na ich konstrukcyjnych elementach lub też przy wykorzystaniu pomocniczych urządzeń. Jak na przykład pojemników czy też palet. Magazynowe regały są wyłącznie jedną z dostępnych wielu możliwości składowania wszelkich ładunków. Jednak ze względu na samą możliwość wykorzystania maksymalnego przestrzeni dostępnej są bez wątpienia najpopularniejszym magazynowym wyposażeniem. Wybór regału do magazynu odpowiedniego zależy głównie od samych gabarytów zapasów. Chodzi oczywiście o zapasy na nich przechowywane. Gdy weźmiemy pod uwagę właśnie to kryterium to wyróżnia się kilka rodzajów magazynowych regałów.

Rodzaje magazynowych regałów

Pierwszym rodzajem regału magazynowego to regały półkowego. Służą one do przechowywania wszelkich ładunków w opakowaniach transportowych, zbiorczych oraz także jednostkowych. Kolejny rodzaj regału magazynowego to regały paletowe. Służą one (jak sama nazwa wskazuje) do składowania wszelkich zapasów, które są umieszczone bezpośrednio na paletach. Ostatni rodzaj magazynowych regałów, to wspornikowe regały. Służą one do przechowywania długich elementów. Najczęściej wykorzystywane w magazynach regały to bez wątpienia półkowe regały. Regały półkowe magazynowe są zazwyczaj niskimi konstrukcjami, które przeznaczone są do ręcznej obsługi. Wykorzystujemy je do przechowywania małogabarytowych ładunków, które są składowane w jednostkowych opakowaniach, opakowaniach zbiorczych jak i także opakowaniach transportowych. Tego rodzaju regały swoje zastosowania znajdują głównie w magazynach niedużych oraz strefach wydzielonych składowania małogabarytowych ładunków w kompletacyjnych magazynach. Konstrukcje co po niektórych producentów umożliwiają właśnie instalację półkowych regałów w wielopoziomowym systemie. Wykorzystuje się tutaj antresole czy też podesty. Takie rozwiązanie skutkować może nawet dwukrotnym czy też trzykrotnie lepszych wykorzystywaniem kubatury naszego magazynu. Jak wdać wybór konkretnego regału magazynowego nie jest taki prosty. Trudny wybór przed nami, ale na pewno z odpowiednią wiedzą poradzimy sobie z tym bez najmniejszego problemu. Czyż nie prawda? Jak najbardziej tak.