Zwrot podatku akcyzowego dla firm transportowych – szczegółowy przewodnik

Firmy transportowe odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiej gospodarki, dlatego chcąc wesprzeć ten sektor, rząd wprowadził mechanizm zwrotu akcyzy na olej napędowy. Refundacja ta jest ważnym źródłem oszczędności dla firm transportowych, pozwalającym im obniżyć koszty paliwa i zwiększyć konkurencyjność.

Warunki, jakie muszą spełnić firmy transportowe, aby ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego: 

Wpis do rejestru przedsiębiorców i zgłoszenie działalności przewozowej:

• Firma musi być wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) i zgłosić wykonywanie działalności transportowej Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego (GITD).

Posiadanie odpowiednich pojazdów:

• Zwrotem podlegają pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w Polsce i używane w transporcie drogowym. Do tej kategorii zaliczają się m.in.: ciężarówki, autobusy, ciągniki siodłowe i naczepy.

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu i zużycia paliwa:

• Firma ma obowiązek prowadzenia rzetelnej ewidencji, która jasno i precyzyjnie dokumentuje przebieg pojazdu, ilość zużytego oleju napędowego, daty i godziny przejazdów oraz tras.

Składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego:

• Wnioski o zwrot akcyzy należy składać do urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w terminach określonych przepisami. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego.

Wysokość zwrotu podatku akcyzowego:

  • Stawka zwrotu podatku akcyzowego jest zmienna i uzależniona od aktualnych przepisów. Informacje na temat obowiązujących stawek można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
  • Kwota zwrotu jest obliczana jako iloczyn ilości zużytego oleju napędowego i stawki zwrotu podatku obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje:

  • Zwrot podatku akcyzowego przysługuje również za olej napędowy zużyty w trakcie dojazdu do miejsca wykonywania przewozu oraz powrotu do siedziby firmy.
  • Istnieje możliwość rozliczenia zwrotu podatku akcyzowego za pośrednictwem systemu e-Zwrot.
  • Należy pamiętać o terminowym składaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego, gdyż w przypadku przekroczenia terminów istnieje ryzyko utraty prawa do zwrotu.

Przykład:

Firma transportowa X posiada 10 ciężarówek, które w ciągu miesiąca lutego 2024 r. zużyły łącznie 20 000 litrów oleju napędowego. Średnia cena oleju napędowego w tym okresie wynosiła 7,50 zł za litr. Stawka zwrotu podatku akcyzowego w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku wynosi 1,40 zł za litr. Firma X może zatem ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w wysokości: 20 000 litrów * 1,40 zł/litr = 28 000 zł.

Zwrot podatku akcyzowego stanowi istotne wsparcie dla polskich firm transportowych. Warto jednak pamiętać o skrupulatnym wypełnianiu wszystkich obowiązków formalnych, aby móc bezproblemowo korzystać z tego mechanizmu.

Należy pamiętać, że niniejszy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla firm transportowych, należy skonsultować się z doradcą podatkowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj