Co powinna zawierać umowa zlecenia na transport?

Kiedy już znajdziesz firmę, której powierzysz zlecenie wysyłki towaru – jednym z etapów poprzedzających rozpoczęcie prac powinno być spisanie umowy zlecenia na transport. To dokument, który chroni interesy obu stron, dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Czym jest taka umowa? Jak ją prawidłowo sporządzić?

Umowa zlecenia na transport

Inne pojęcia, które stosuje się w ramach mowy branżowej to np. umowa przewozu czy zlecenie transportowe. To nic innego jak przeniesienie ustaleń poczynionych przez zleceniodawcę i przewoźnika do formy pisemnej. 

Oto niezbędne punkty, które muszą się znaleźć w ramach tego dokumentu:

  • doprecyzowanie przedmiotu zlecenia (czyli rodzaju ładunku),
  • określenie czasu, w jakim powinno nastąpić wykonanie przewozu,
  • wskazanie punktu załadunkowego i rozładunkowego,
  • ustalenie wynagrodzenia,
  • określenie konkretnej procedury w przypadku zniszczenia ładunku lub jego kradzieży.

Wyszczególnione powyżej kwestie to baza podczas finalizowania warunków współpracy. Bez tych ustaleń w zasadzie nie sposób przystąpić do realizacji zlecenia. W tym dokumencie można także zawrzeć opcjonalnie informacje dotyczące preferowanego sposobu dotyczącego zabezpieczenia transportowanego towaru. Dzięki temu zleceniodawca będzie w stanie zrewidować w jaki sposób powierzony ładunek jest przygotowywany przed rozpoczęciem trasy. 

Kolejny aspekt, który może zostać rozstrzygnięty to np. konkretny sposób postępowania w przypadku pojawienia się opóźnień. Im więcej takich szczegółowych regulacji i spisanych ustaleń – tym mniej spornych dyskusji w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. 

Umowa zlecenia na transport – wymogi formalne

Praktyka jednoznacznie pokazuje, że nie ma konieczności tworzenia osobnego dokumentu przy finalizowaniu warunków umowy.  Co więcej – prawo nic nie mówi na temat obowiązkowego sporządzania takiej umowy. Niemniej jednak – warto poświęcić czas na podsumowanie niezbędnych punktów przed rozpoczęciem współpracy. W większości przypadków dzieje się tak, że to zleceniodawca jest inicjatorem spisania takiej umowy. 

W jaki sposób zabrać się za takie podsumowanie? Wystarczy, że wszystkie wymienione wyżej aspekty zostaną poruszone i szczegółowe doprecyzowane np. w ramach wymiany smsów czy wiadomości email.

Jest to jak najbardziej dozwolona i często stosowana forma w przypadku relatywnie niedużych zleceń, jednak w kwestii większej współpracy – warto omówić poszczególne podpunkty i przenieść je do osobnego dokumentu. Dzięki temu obie strony będą mieć pewność, że nie doszło do żadnych niedomówień, a wszystkie ustalenia zostały domknięte zgodnie ze sztuką. W sytuacji, gdyby doszło do naruszeń realizacji zlecenia przez choćby jedną ze stron – wówczas zapisy zawarte w takiej umowie zlecenia na transport będą stanowiły kluczowy dowód przy rozstrzyganiu ewentualnego sporu.

Umowa zlecenia na transport – kogo chroni?

Niezależnie od tego, kto jest inicjatorem spisania takiej umowy – obie strony powinny wnikliwie zapoznać się z zawartymi tam postanowieniami. Już po wstępnej analizie można bowiem uznać, że umieszczone tam postanowienia ochraniają przede wszystkim jedną ze stron. 

Zapoznanie się z poszczególnymi zapisami takiej umowy wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych nakładów czasowych – w trosce o oszczędność czasu warto sporządzić zawczasu uniwersalny draft takiej umowy przewozowej, która będzie bezpieczna zarówno dla zleceniodawcy jak i dla przewoźnika.

Uwzględnienie interesów obu stron z pewnością skróci czas negocjacji i dogrywania szczegółów, a wykazanie się przez przewoźnika elastycznością z pewnością pozwoli zasłużyć na miano zaufanego partnera w biznesie. Przykładem takiej firmy jest M&W Spedition, która z powodzeniem realizuje zarówno zlecenia krajowe jak i międzynarodowe.

Jeśli jesteś przewoźnikiem i szukasz zleceń na transport na uczciwych zasadach to na stronie https://www.mw-spedition.com/przewoznik/zlecenia-transportowe/ znajdziesz ofertę firmy spedycyjnej M&W Spedition.

Uniwersalna umowa przewozu powinna chronić interesy obu stron

Jeżeli to właśnie zleceniodawca stworzył taką umowę – przewoźnik powinien wnikliwie zapoznać się ze wszystkimi zawartymi tam aspektami. Może bowiem się okazać, że zawarte tam postanowienia zawierają przede wszystkim zapisy chroniące właśnie jego. 

Taka gruntowna analiza wiąże się z kolei z inwestycją czasu i zaangażowania w ramach poświęcenia na lekturę tych takiej umowy transportowej. Dla własnej wygody przewoźnik powinien stworzyć draft takiego dokumentu, który będzie chronił zarówno jego, jak i zleceniodawcę.

Umowa przewozowa stanowi skondensowaną formę podsumowań wypracowanych przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę. Jest to korzystne dla obu stron zaangażowanych w projekt i w przypadku nieprawidłowości może stanowić dowód w sprawie. Kluczem jest precyzyjne opisanie przedmiotu takiego zlecenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj