Jakie są dostępne szkolenia kierowców zawodowych?

kurs prawo jazdy kat c

Praca w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu wymaga nie tylko spełnienia wielu wymagań, ale także zdobycia szeregu kwalifikacji uregulowanych prawnie. Nie wystarczy samo ukończenie kursu na prawo jazdy kategorii C lub D, by móc pracować zawodowo jako kierowca. W jakim wieku można zacząć pracę zawodowego kierowcy? Jakie szkolenia trzeba ukończyć? Czy należy je odnawiać, a jeśli tak, to co ile? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w tym artykule.

Szkolenia dla kierowców — kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy i osób

Jeśli jesteś osobą, która chciałaby zostać kierowcą samochodu ciężarowego lub autobusu, konieczne jest ukończenie odpowiedniego kursu prawa jazdy (kat. C lub kat. D) oraz uzyskanie kwalifikacji wstępnej. Sam zdany egzamin na prawo jazdy pozwoli Ci na kierowanie tylko pustą ciężarówką lub autobusem.

Jeśli chcesz pracować w zawodzie, niezbędne jest ukończenie kursu na przewóz rzeczy (w przypadku kategorii C) lub osób (w przypadku kategorii D). Wyjątkiem jest sytuacja, w której zdałeś prawo jazdy kat. C przed 10.09.2009 r., a kat. D przed 10.09.2008 r. (wówczas obowiązują Cię szkolenia okresowe). Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej i zdanie egzaminu państwowego potwierdzone jest wystawieniem świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz uzyskaniem wpisu kodu 95 do prawa jazdy, co upoważnia do pracy w zawodzie kierowcy.

Jakie są rodzaje kwalifikacji wstępnej?

Wśród kursów kwalifikacji zawodowej wyróżnia się cztery rodzaje, które różnią się liczbą godzin teoretycznych i praktycznych potrzebnych do ukończenia kursu oraz wiekiem kandydata:

  • kwalifikacja wstępna — dla osób, które ukończyły 18 lat (kat. C) lub 23 lata (kat. D)
  • kwalifikacja wstępna przyspieszona — dla osób, które ukończyły 21 lat (kat. C) lub 23 lata (kat. D)
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca — dla osób, które ukończyły 18 (kat. C) lub 21 (kat. D) lata i uzyskały już wcześniej świadectwo kwalifikacji zawodowej
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona — dla osób, które ukończyły 21 (kat. C) lub 23 lata (kat. D) i świadectwo kwalifikacji zawodowej

Rozpoczęcie szkolenia wiąże się z dostarczeniem orzeczenia lekarskiego i psychologicznego zezwalającego do pracy na stanowisku kierowcy. Kurs kończy się egzaminem państwowym. Po upływie 5 lat od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcę czeka obowiązkowe szkolenie okresowe, badanie lekarskie oraz wymiana prawa jazdy i karty kierowcy.

kurs prawa jazdy Wrocław

Szkolenia dla kierowców — kurs ADR i przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach

Umowa międzynarodowa z zakresu przewozu w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, nazywa inaczej ADR, nakłada na wszystkie osoby mające kontakt z materiałami niebezpiecznymi przejście obowiązkowego szkolenia i zdania egzaminu. Szkolenie podstawowe obejmuje przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Równocześnie z kursem podstawowym bądź po jego zakończeniu można rozpocząć kursy specjalistyczne, jak np. przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach. Każdy kurs ADR kończy się egzaminem państwowym, którego zdanie jest równoznaczne z otrzymaniem zaświadczenia ADR. Należy pamiętać, że uprawnienia ADR są ważne 5 lat. Po tym czasie możliwe jest ich przedłużenie, robiąc kurs uzupełniający.

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych

Wszyscy kierowcy zawodowi, którzy chcą przedłużyć swoje uprawnienia, zobowiązani są do szkoleń okresowych. Są one przeznaczone dla osób, które uzyskały prawo jazdy:

  • kategorii C1 lub C przed 10.09.2009 r.
  • kategorii D1 lub D przed 10.09.2008 r., 
  • lub u których minęło 5 lat od dnia, w którym uzyskali świadectwo kwalifikacji zawodowej. 

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych obejmuje 21 godzin zajęć teoretycznych i 14 godzin zajęć dostosowanych indywidualnie. Odbycie go w pełnym wymiarze jest równoznaczne z otrzymaniem świadectwa kwalifikacji i nie wymaga zewnętrznego egzaminu. Wymagana jest jednak wymiana prawa jazda i karty kierowcy oraz wykonanie aktualnych badań lekarskich i psychotechnicznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj