Przechowywanie i transport oleju przepracowanego

Olej przepracowany to inaczej olej zużyty lub olej odpadowy. Do przepracowanych olejów zaliczamy oleje przemysłowe, przekładniowe, silnikowe i inne, które przestały być użyteczne z powodu utraty swoich właściwości. Odpady olejowe są klasyfikowane jako niebezpieczne. Regulacje dotyczące ich przechowywania i utylizacji są ściśle określone przez prawo Polskie i Europejskie. Brak przestrzegania tych wytycznych może grozić karami finansowymi. Jak przechowywać odpady olejowe i dostarczać je do miejsca utylizacji w sposób zgodny z prawem?

Nieodpowiednie przechowywanie przepracowanego oleju może prowadzić do poważnego zanieczyszczenia środowiska. Odpady olejowe stanowią zagrożenie dla ekosystemu, w  tym dla zdrowia ludzi i zwierząt. Jak je bezpiecznie magazynować i jak pozbyć się ich w sposób zgodny z prawem?

Magazynowanie przepracowanego oleju

Przedsiębiorstwa, które generują odpady olejowe, są zobowiązane do ich recyklingu, ewidencji i oddawania do specjalistycznych jednostek zajmujących się ich utylizacją. Zgodnie z Ustawą o odpadach wprowadzoną w 2012 roku zużyte oleje podlegają procesom odzyskiwania. Należy je przechowywać w taki sposób, aby nie doszło do przedostania się niebezpiecznego odpadu do gleby, wód gruntowych i atmosfery. Właściciele warsztatów samochodowych, punktów wymiany oleju i innych przedsiębiorstw, w których powstają przepracowane oleje, powinni zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ich magazynowania.

Zużyte oleje muszą być przechowywane szczelnie zamykanych zbiornikach o pojemności maksymalnie do jednego metra sześciennego. Zbiorniki te muszą mieć określoną konstrukcję. Winny być wykonane z dwóch warstw tworzywa sztucznego lub stali, posiadać wewnętrzny zbiornik i dodatkową warstwę ochronną. Muszą one posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz być odporne na powstawanie rdzy, mechaniczne uszkodzenia i oddziaływanie czynników atmosferycznych. Zbiorniki powinny być ustawione na równej powierzchni. Należy przechowywać je co najmniej 10 metrów od ujęć wody i mieszkalnych budynków.

Transport oleju przepracowanego w praktyce

Aby zapewnić przepisowy odbiór i transport zużytego oleju, przedsiębiorcy mogą skorzystać z kompleksowej usługi skupu oleju. Firmy skupujące przepracowany olej zapewniają dostarczenie pojemników do magazynowania odpadu i następnie transport odpadu zabezpieczonymi pojazdami z odpowiednim oznakowaniem. Po przekazaniu zapełnionych zbiorników są one dostarczane do wyspecjalizowanej jednostki odpowiedzialnej za utylizację zużytego oleju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj