Zwrot VAT UE – komu przysługuje i jak go uzyskać?

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się rozumienie prawa podatkowego. Od momentu dołączenia Polski do Unii Europejskiej ta wiedza musiała zostać rozszerzona o regulacje dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Podstawowe warunki uzyskiwania zwrotu VAT

VAT UE to europejski Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), który musi posiadać każdy podatnik VAT, który zawiera jakiekolwiek transakcje handlowe na terenie Unii. By uzyskać taki numer, należy się zarejestrować jako płatnik VAT w odpowiednim urzędzie skarbowym. Dzięki systemowi VIES można łatwo sprawdzić, czy nasz kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT. A żeby ubiegać się o zwrot VAT-u, należy spełnić następujące warunki:

  • firma jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT,
  • firma nie ma siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania właściciela lub zwykłego miejsca pobytu w kraju UE, w którym dokonano nabycia,
  • firma nie dokonuje wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT, ani nie korzysta ze zwolnienia VAT podmiotowego.

Każdy zakup posiada unikalny kod wspólnotowy i wymaga potwierdzenia w postaci faktury lub dokumentu importowego, które w niektórych przypadkach należy dołączyć do wniosku.

Kwota zwrotu VAT, o którą wnioskuje klient, nie może być niższa niż 400 euro (w przypadku gdy wniosek dotyczy okresu krótszego niż rok podatkowy) albo 50 euro – w przypadku gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego.

Zwrot obejmuje kwotę podatku określoną na fakturze, a w przypadku importu towarów – w dokumencie celnym.

Jak uzyskać zwrot VAT w firmie transportowej?

Nowoczesne firmy transportowe, które świadczą usługi w krajach Europy, ponoszą wiele kosztów – od paliwa, przez winiety i opłaty za drogi, po konieczne naprawy, myjnie czy noclegi dla kierowców. Kluczowe jest w tym wypadku, aby osoby dokonujące płatności albo kompletowały niezbędne dokumenty (faktury), albo stosowały system, który będzie to umożliwiał. W przypadku firm transportowych jest ważne, aby nie posiadała biura w kraju, z którego chce odzyskać VAT – wówczas byłoby to niemożliwe. O zwrot VAT-u firmy mogą się ubiegać w cyklu kwartalnym, półrocznym i rocznym.

Jeśli Twoja firma transportowa nie ma możliwości, aby samodzielnie występować o zwrot VAT-u zagranicznego, możesz skorzystać z usługi Tollway. Dostarczając nam zebrane dokumenty (faktury oraz paragony w krajach, gdzie są one wystarczającym potwierdzeniem), masz pewność, że zostaną one zweryfikowane przez naszych specjalistów pod kątem możliwości uzyskania zwrotu, a następnie przedłożymy w Twoim imieniu wniosek do właściwych instytucji. Standardowo czas oczekiwania na zwrot wynosi od kilku dni do 4 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Warto przy tym pamiętać, że wysokość VAT w krajach europejskich jest różna (np. od 7,7% w Szwajcarii po 27% na Węgrzech), w związku z tym wysokość zwrotu przy identycznych kwotach netto także będzie inna.

Jeśli poza odzyskiwaniem VAT korzystasz także z innych naszych usług i urządzeń do opłat drogowych, to możesz skorzystać z mechanizmu zabezpieczania płatności odzyskiwanym VAT-em. Dzięki temu odzyskane pieniądze będzie można użyć do opłacania bieżących faktur za przejazdy. Dzięki nam zyskasz nie tylko część poniesionych kosztów, ale również zaoszczędzisz czas.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj